O nas

NEUROHM Polska Jest częścią firmy badawczejNeurOhm Global
Powstała na bazie prac badawczych rozpoczętych w 1997 przez prof. Rafała Ohme.
Jest członkiem Neuromarketing Science & Business Association.

NeurOhm Polska

Jest ekspertem badania emocji.
Bada prawdziwe intencje konsumentów.
Odkrywa prawdę nowatorskimi metodami.
Dostarcza przejrzyste raporty i jasne rekomendacje.
Jest światowym liderem w innowacyjnych badaniach biometrycznych.
Prowadzi badania, które uzupełniają klasyczne badania fokusowe oraz ankiety.
Otwiera oczy i zmienia punkt widzenia na zarządzanie, marketing, sprzedaż czy HR.
Efektywnie wykorzystuje własne, silne zaplecze akademickie z rozległym doświadczeniem biznesowym.

Technologie

BIOCODE

BIOCODE™ to nowa generacja badań ankietowych. Oparta na Czasach Reakcji umożliwia analizę emocjonalnej pewności postaw. Dzięki temu możliwe jest dotarcie nie tylko do racjonalnych opinii respondentów (miara explicit), ale również do ich instynktownych i impulsywnych reakcji (miara implicit) w odniesieniu do różnych elementów (np. marki, produktów, komunikacji)
Dodatkowo atutem BIOCODE™ jest:
Oszczędność czasu (badanie trwa ok. 6 minut)
Łatwość udzielania odpowiedzi
Przyjazny, nowoczesny interfejs
Możliwość dotarcia do szerokiej grupy respondentów (online)
BIONAVI

BIONAVI™ to nowoczesna metoda badawcza oparta na pomiarze sygnałów generowanych przez ludzki organizm: aktywności fal mózgowych (EEG), reakcji skórno-galwanicznej (GSR) czy uwagi wzrokowej (ET). Dzięki synchronizacji tych miar możliwe jest testowanie emocjonalnych reakcji wzbudzanych przez materiały video (np.: reklamy TV) lub bodźce statyczne (np.: reklamy prasowe).
BIONAVI™ odkrywa emocjonalną istotność przekazu i potencjał z jakim aktywizuje on respondentów do podejmowania działania. Umożliwia także przedstawienie wykresu emocji wzbudzanych w każdej sekundzie trwania komunikatu.

Wskaźnik RELEVANCE (EEG) odzwierciedla motywację dążenia vs. unikania w odpowiedzi na komunikat, produkt lub markę. Jest interpretowany jako emocjonalne zaangażowanie odbiorców. Odkrywa czy prezentowany materiał wzbudza pozytywne, czy negatywne reakcje i czy w konsekwencji konsumenci identyfikują się z przedstawionymi osobami bądź sytuacjami.
Wskaźnik ACTIVATION (GSR) odzwierciedla poziom pobudzenia wywołany przez ofertę produktową lub obietnicę marki. Przewiduje czy komunikat aktywizuje konsumenta i ostatecznie zachęci go do działania.
Wskaźnik ATTENTION (ET) odzwierciedla poziom uwagi wzrokowej konsumentów oraz przewiduje jak bardzo skupiają się oni na kluczowych elementach reklamy. Co więcej, określa, które słowa, obiekty bądź elementy wywołują znaczącą reakcje RELEVANCE oraz ACTIVATION.

 

Oferta

MARKETING i PR

 • Badanie potrzeb konsumenckich
 • Badanie wizerunku marki
 • Badanie świadomości marki
 • Cykliczne badanie marki
 • Badania ambasadorów marki
 • Badanie reklam
 • Badanie satysfakcji klientów
 • Badanie opinii społecznych
 • Badanie preferencji politycznych
 • Badanie komunikatów
 • Badanie Insight
 • Badanie animatików
 • Badanie substytucji logo
 • Badanie projektów graficznych
 • Badanie zmysłów

SPRZEDAŻ

 • Badanie satysfakcji klientów
 • Cykliczne badanie satysfakcji klientów
 • Badanie kanałów sprzedażowych
 • Badanie identyfikacji z produktem

HR

 • Badanie potrzeb pracowników
 • Badanie satysfakcji pracowników
 • Badanie identyfikacji z pracodawcą
 • Badanie postrzegania procesu zmian

MEDIA

 • Badanie wizerunku mediów
 • Badanie materiałów telewizyjnych
 • Badanie prezenterów telewizyjnych
 • Badanie prasy
 • Badanie radiowe
 • Współpraca redakcyjna

Realizacje

Konkurenci

Jak pomagamy swoim konkurentom?

Kobiece piekno

Ideał kobiecego piękna dziś – czy istnieje?

Konkurenci

Kondycja fizyczna Polaka

Konkurenci

Relaunch marki Virgin

Portret

Portret Polaka

Sondaż

Sondaż wyborczy z przymrużeniem oka

Angelina

Angelina Jolie – okładka

Clooney

Nespresso Clooney – reklama tv

SonyTV

Telewizor Sony – piłeczki

Lekarze

Co myślą lekarze?

Konkurenci

Mniej znaczy więcej

Konkurenci

Prawdziwe postrzeganie terapii przez lekarzy

1

Sieci handlowe sięgają po neuromarketing

2

Emocje budują lojalność konsumenta

3

Wiedzieć więcej, aby działać skuteczniej

4

Centra handlowe budują emocje

3

Jaka powinna być idealna galeria handlowa?

3

Innowacje, które jutro staną się standardem

3

Przyszłość galerii handlowych oczami branży retail

Wiedza

Rygor naukowy

Profesjonalizm, współpraca intelektualna i wieloletnie doświadczenie pozwalają NEUROHM zachować rygor naukowy oraz niezmiennie wysoką jakość stosowanych metod. Zespół NEUROHM tworzą eksperci różnych dziedzin, m.in.: psychologii, socjologii, neurobiologii, bioinżynierii, matematyki i statystyki, marketingu, zarządzania i finansów.
Nasze metody opierają się na ścisłych podstawach naukowych, takich jak: uznane paradygmaty lub modele (asymetria czołowa, potencjały wywołane, afektywne poprzedzanie, konsolidacja śladu pamięciowego, utajone poznanie społeczne, utajona pamięć itd.). Wyniki badań publikujemy w książkach oraz recenzowanych magazynach naukowych.
Prof. Rafał Ohme jest członkiem Rady Nadzorczej NMSBA, a Michał Matukin – przewodniczącym na Polskę.
Rafał Ohme

Rafał Omhe

Jeden z pionierów neuronauki konsumenckiej na świecie, członek Zarządu Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA), organizacji zrzeszającej przedstawicieli świata nauki i biznesu z 91 państw. Jest profesorem nadzwyczajnym oraz ekspertem w dziedzinie psychologii emocji, komunikacji i badań nad mózgiem. W 1995 – 1996 był stypendystą Fulbrighta w Kellogg School of Management, gdzie współpracował z Davidem Messickem. W 1996 – 2002 na Stanford University współpracował z Robertem Zajoncem – psychologiem społecznym, znanym ze swoich wieloletnich badań nad związkami pomiędzy procesami emocjonalnymi i procesami poznawczymi. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Polsce oraz na Renmin University w Pekinie, w Chinach. Ohme jest członkiem wiodących asocjacji marketingowych, neuronaukowych i psychologicznych, publikuje w prestiżowych czasopismach naukowych i branżowych; zdobywca licznych nagród i wyróżnień. Jest autorem książek: Nowy Umysł Konsumenta (w przygotowaniu); Podprogowe informacje mimiczne (2003), oraz redaktorem Nieuświadomiony Afekt (2007) i trylogii Automatyzmy (2001, 2002, 2003). Był mówcą podczas licznych konferencji i seminariów w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Belgii, Polsce, Irlandii, Austrii, Czechach, Ukrainie, Rosji, Danii, Estonii, Francji, Maroku, RPA, Chinach, Japonii, Korei, Brazylii, na Litwie i Węgrzech.

Publikacje naukowe

Nauka

Richard Davidson
Richard DavidsonUniversity of Wisconsin
Davidson, R. J., et al. (1979). Frontal versus parietal EEG asymmetry during positive and negative affect. Psychophysiology, 16(2)
ENG
Eddie Harmon Jones
Eddie Harmon JonesUniversity of New South Wales
Harmon-Jones, E., et al. (2010). The role of asymmetric frontal cortical activity in emotion-related phenomena. Biological Psychology, 84(3)
POL
Mierząc elektryczną aktywność kory mózgowej (EEG) możemy wnioskować o pamięci, uwadze, a przede wszystkim o emocjach i motywacji. Poprzez pomiar zmian w napięciu skórno-galwanicznym (GSR) możemy określić poziom pobudzenia lub gotowości do działania.
Priscilla La Barbera
Priscilla La BarberaNew York University
LaBarbera, P. A., & Tucciarone, J. D. (1995). GSR reconsidered. Journal of Advertising Research, 35(5), 33-53
ENG
John Cacioppo
John CacioppoUniversity of Chicago
Cacioppo, et al. (2007). Handbook of psychophysiology. Cambridge University Press
POL
Donald Hebb †
Donald Hebb †McGill University
Hebb, D.O. (1948). The Organization of Behavior: A neuro- psychological theory. Psychology Press.
Daniel Schacter
Daniel SchacterHarvard University
Schacter, D.L. (1992). Understanding implicite memory A cognitive neuroscience approach. American Psychologist, 47(4), 559-569.
Mierząc szybkość odpowiadania, możemy śledzić szlaki pamięciowe powstałe w mózgu, nawet jeśli są przechowywane w niejawnych systemach pamięciowych. Są one przechowywane w niejawnych lub jawnych systemach pamięciowych. Szybki czas reakcji odzwierciedla impulsywne, automatyczne i emocjonalne reakcje, a także wysoką pewność postawy lub preferencji.
Anthony Greenwald
Anthony GreenwaldUniversity of Washington
Greenwald, A. G., Banaji, M. R. (1995). Implicit social cognition: attitudes, self-esteem, and stereotypes. Psychological Review, 102(1)
Mahzarin Banaji
Mahzarin BanajiHarvard University
Greenwald, A. G., Banaji, M. R. (1995). Implicit social cognition: attitudes, self-esteem, and stereotypes. Psychological Review, 102(1)
pl Russell Fazio
pl Russell Faziopl Ohio State University
pl Fazio, R. H., et al. (1989). The role of attitude accessibility in the attitude-to behavior process. Journal of Consumer Research, 16(3), 280-288. Anthony Greenwald, Univ. of Washington
ENG
POL

Kariera

Nieustannie poszukujemy osób utalentowanych, ludzi otwartych na nowe wyzwania, niebojących się zadawać pytania, ale i potrafiących samemu szukać odpowiedzi, pełnych życiowego optymizmu i otwartości na ludzi. Doceniamy doświadczenie w badaniach rynkowych oraz (zdrową) fascynację światem reklam, marek i marketingu. Sprawdź poniżej – może czekamy właśnie na Ciebie.

 

Kontakt

neurohm

Dane kontaktowe

NEUROHM Sp. z o.o. Sp. K.

office@neurohm.com

+48 22 417 42 70

Flory 9/2, 00-586 Warszawa